Pokemon 2048

Chơi game
Người nắm giữ điểm
Điểm số
Khởi động lại
Tốt
Tên
Điểm số

Cách chơi

Sử dụng các phím mũi tên Để di chuyển các ô. Khi hai ô có cùng số chạm nhau, chúng Hợp nhất thành một!

Bạn có nhớ một con quái vật bỏ túi Nhật Bản, Pokémon không? Chà, 2048 Pokémon được lấy cảm hứng từ Pokémon, và nó là một trong những trò chơi tuyệt vời. Bạn sẽ có Charizard, Squirtle, Bulbasaur, v.v. Trên ô, hãy thử hợp nhất số cao hơn và đạt đến năm 2048.


Leave a Comment:

Your email address will not be published.