Quân đội 2048

Chơi game
Người nắm giữ điểm
Điểm số
Khởi động lại
Tốt
Tên
Điểm số

Cách chơi

Sử dụng các phím mũi tên Để di chuyển các ô. Khi hai ô có cùng số chạm nhau, chúng Hợp nhất thành một!

Tham gia chiến trường thực sự với tư cách là đội trưởng của Quân đội, phiên bản Quân đội 2048 mang đến cảm giác tuyệt vời về cuộc sống Quân đội. Cố gắng đạt được cấp bậc quân đội cao nhất bằng cách hợp nhất các hộp số tương tự và tăng số cho đến khi bạn đạt đến năm 2048.


Leave a Comment:

Your email address will not be published.