2048 Mèo

Chơi game
Người nắm giữ điểm
Điểm số
Khởi động lại
Tốt
Tên
Điểm số

Cách chơi

Sử dụng các phím mũi tên Để di chuyển các ô. Khi hai ô có cùng số chạm nhau, chúng Hợp nhất thành một!

Tất cả chúng ta đều yêu mèo vì chúng rất quyến rũ và khiến chúng ta cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Đã đến lúc chơi 2048 Cats với những chú mèo vui nhộn Meowing. Trò chơi Mèo 2048 có hình ảnh mèo nhỏ nhất thế giới trong bảng trò chơi; Bạn chắc chắn sẽ thích vuốt mọi hộp và sẽ tự hỏi để xem hình ảnh tiếp theo khi cả hai hộp tương tự hợp nhất và tạo một hộp mới với số cao hơn.


Leave a Comment:

Your email address will not be published.