Biểu tượng cảm xúc 2048

Chơi game
Người nắm giữ điểm
Điểm số
Khởi động lại
Tốt
Tên
Điểm số

Cách chơi

Sử dụng các phím mũi tên Để di chuyển các ô. Khi hai ô có cùng số chạm nhau, chúng Hợp nhất thành một!

Bạn có cảm thấy màu xanh không? Chơi trò chơi Biểu tượng cảm xúc 2048 thú vị nhất thế giới để có niềm vui tột đỉnh. Kết hợp số và biểu tượng cảm xúc tương tự và cố gắng nhanh chóng đạt đến năm 2048 để trở thành nhà vô địch.


Leave a Comment:

Your email address will not be published.