توله سگ ۲۰۴۸

بازی بازی کنید
دارندگان امتیاز
امتیازات
راه اندازی مجدد
بهترین
نام
امتیازات

چگونه بازی کنیم

از کلیدهای جهت دار خود برای جابجایی کاشی ها استفاده کنید. هنگامی که دو کاشی با همان تعداد لمس می کنند ، آنها در یک قرار می گیرند!

من سگ ها را دوست دارم، دو توله سگ زیبا دارم و همه جا می برم. توله سگ 2048 بهترین نسخه از 2048 با بسیاری از توله سگ ناز است. اگر چه 2048 یک بازی بسیار استراتژیک است, هنگامی که شما بازی این نسخه توله سگ, آن را باعث می شود شما احساس بسیار آرام با توجه به تصاویر توله سگ شایان ستایش بر روی کاشی. لذت بردن از هیجان و اعتیاد آور ترین 2048 توله سگ بازی با زیباترین و ناز توله سگ. ترکیب اعداد مشابه و یا توله سگ های مشابه و سعی کنید برای رسیدن به 2048.


Leave a Comment:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.