ارتش ۲۰۴۸

بازی بازی کنید
دارندگان امتیاز
امتیازات
راه اندازی مجدد
بهترین
نام
امتیازات

چگونه بازی کنیم

از کلیدهای جهت دار خود برای جابجایی کاشی ها استفاده کنید. هنگامی که دو کاشی با همان تعداد لمس می کنند ، آنها در یک قرار می گیرند!

پیوستن به میدان جنگ واقعی به عنوان یک کاپیتان ارتش، 2048 نسخه ارتش فراهم می کند احساس فوق العاده ای از زندگی ارتش. سعی کنید برای رسیدن به بالاترین رتبه ارتش با ادغام جعبه شماره مشابه و افزایش اعداد تا زمانی که شما رسیدن به 2048.


Leave a Comment:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.