2048 اتومبیل

بازی بازی کنید
دارندگان امتیاز
امتیازات
راه اندازی مجدد
بهترین
نام
امتیازات

چگونه بازی کنیم

از کلیدهای جهت دار خود برای جابجایی کاشی ها استفاده کنید. هنگامی که دو کاشی با همان تعداد لمس می کنند ، آنها در یک قرار می گیرند!

2048 اتومبیل بازی دارای مجموعه عظیمی از اتومبیل های شگفت انگیز، سعی کنید به ترکیب اعداد مشابه و یا اتومبیل به دو برابر تعداد کاشی خود را و رسیدن به 2048. شما شاهد برخی از بهترین اتومبیل ها در این نسخه از سال 2048. 2048 ماشین نسخه تا به بسیاری از قدردانی از بچه ها; آنها عشق به قلاب در مقابل تلفن همراه و یا لپ تاپ و تماشای اتومبیل های رویای خود را.


Leave a Comment:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.