۲۰۴۸ مک دونالدز

بازی بازی کنید
دارندگان امتیاز
امتیازات
راه اندازی مجدد
بهترین
نام
امتیازات

چگونه بازی کنیم

از کلیدهای جهت دار خود برای جابجایی کاشی ها استفاده کنید. هنگامی که دو کاشی با همان تعداد لمس می کنند ، آنها در یک قرار می گیرند!

این که آیا زمان ناهار، شام و یا فصل تعطیلات آن، 2048 مک دونالد همیشه شما را با مواد غذایی خوشمزه خدمت می کنند؛ بازی مک دونالد 2048 تا به بسیاری از وعده های غذایی در هیئت مدیره خود را که شما را بیشتر foodie. هک این بازی است، مطابقت با دو عدد یکسان و یا برگر مشابه و افزایش تعداد خود را تا زمانی که شما رسیدن به 2048.


Leave a Comment:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.