۲۰۴۸ تک شاخ

بازی بازی کنید
دارندگان امتیاز
امتیازات
راه اندازی مجدد
بهترین
نام
امتیازات

چگونه بازی کنیم

از کلیدهای جهت دار خود برای جابجایی کاشی ها استفاده کنید. هنگامی که دو کاشی با همان تعداد لمس می کنند ، آنها در یک قرار می گیرند!

چه کسی عاشق نقاشی عرفانی و زیبای تک شاخ نمی شود؟ 2048 تک شاخ نسخه رنگارنگ سال 2048 است که شامل پرتره تک شاخ فوق العاده است. اگر شما تا رسیدن به 2048 در اسرع وقت و نمی خواهید به حواس پرت از بازی, سپس این نسخه تک شاخ 2048 بهترین راه حل برای شما با مجموعه ای عظیم از زیباترین نقاشی تک شاخ. هدف نهایی شما در این بازی این است که ادغام دو حیوانات مشابه به یک کاشی تک شاخ.


Leave a Comment:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.