۲۰۴۸ اسب

بازی بازی کنید
دارندگان امتیاز
امتیازات
راه اندازی مجدد
بهترین
نام
امتیازات

چگونه بازی کنیم

از کلیدهای جهت دار خود برای جابجایی کاشی ها استفاده کنید. هنگامی که دو کاشی با همان تعداد لمس می کنند ، آنها در یک قرار می گیرند!

خوش آمدید به پادشاهی اسب، 2048 اسب بازی شما را سرگرم کننده نهایی و هیجان. این نسخه اسب از بازی معروف 2048 است; شما باید بسیار هوشمند برای رسیدن به 2048. ترکیب اعداد مشابه و یا اسب همان کاشی در هیئت مدیره و سعی کنید برای رسیدن به 2048 قبل از اینکه شما اجرا از کاشی.


Leave a Comment:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.