کیک کوچک ۲۰۴۸

بازی بازی کنید
دارندگان امتیاز
امتیازات
راه اندازی مجدد
بهترین
نام
امتیازات

چگونه بازی کنیم

از کلیدهای جهت دار خود برای جابجایی کاشی ها استفاده کنید. هنگامی که دو کاشی با همان تعداد لمس می کنند ، آنها در یک قرار می گیرند!

2048 Cupcakes یک بازی آنلاین زیبا است که بسیاری از کرم شلاق، fudge شکلات بر روی کلوچه تازه است. لذت بردن از کیک خوشمزه در حالی که بازی بازی، ترکیب کیک کوچک همان و افزایش تعداد خود را و رسیدن به همان سرعتی که ممکن است به 2048 قبل از جعبه پر است.


Leave a Comment:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.