۲۰۴۸ فورتنیت

بازی بازی کنید
دارندگان امتیاز
امتیازات
راه اندازی مجدد
بهترین
نام
امتیازات

چگونه بازی کنیم

از کلیدهای جهت دار خود برای جابجایی کاشی ها استفاده کنید. هنگامی که دو کاشی با همان تعداد لمس می کنند ، آنها در یک قرار می گیرند!

آیا شما عاشق بازی بقا؟ 2048 Fortnite بهترین بازی آنلاین است که به شما اجازه شرکت در رقابت بقا در زمان واقعی با رسیدن به 2048 قبل از اتاق رایگان در هیئت مدیره پر از اعداد است.


Leave a Comment:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.